Pracownicy będący gejami i lesbijkami chronieni na mocy Civil Rights Act

Podczas gdy Equal Employment Opportunity Commission orzekła, że geje, lesbijki i biseksualiści są chronieni przed dyskryminacją w miejscu pracy na mocy Tytułu VII Ustawy o Prawach Obywatelskich, większość sądów nie poszła w jej ślady. Aż do teraz.

W tym tygodniu Sąd Apelacyjny Seventh Circuit (obejmujący Illinois, Indiana i Wisconsin) orzekł, że zakaz Tytułu VII dotyczący dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy rozciąga się na dyskryminację ze względu na orientację seksualną, chroniąc w ten sposób pracowników będących gejami i lesbijkami przed dyskryminacją w miejscu pracy.

Uprawnieni do ochrony

Tytuł VII Ustawy o Prawach Obywatelskich wyraźnie zabrania dyskryminacji ze względu na „rasę, kolor skóry, religię, płeć lub pochodzenie narodowe”. Może to obejmować brak lub odmowę zatrudnienia kogoś, lub w inny sposób dyskryminację „w odniesieniu do wynagrodzenia, warunków, zasad lub przywilejów zatrudnienia.” Pomimo deklaracji EEOC, że „zarzuty dyskryminacji ze względu na orientację seksualną z konieczności zawierają roszczenie o dyskryminację ze względu na płeć”, większość sądów federalnych odmówiła włączenia do Ustawy ochrony dla gejów i lesbijek.

Najbliżej tego był Drugi Obwód, który ostatnio orzekł, że pracownicy homoseksualni, którzy byli poddawani stereotypom płciowym, nie są pozbawieni możliwości wnoszenia roszczeń o dyskryminację ze względu na płeć na mocy Tytułu VII. Seventh Circuit poszedł dalej, stwierdzając, że dyskryminacja oparta na orientacji seksualnej jest równoznaczna z dyskryminacją ze względu na płeć, częściowo dlatego, że opiera się na przestarzałych stereotypach dotyczących płci.

Powrót do szkoły

Sprawa dotyczyła Kimberly Hively, profesora na pół etatu w Ivy Tech Community College w South Bend, Indiana, która twierdziła, że była wielokrotnie pomijana przy zatrudnianiu na pełny etat, ponieważ jest lesbijką. Sąd orzekł, że gdyby Hively była mężczyzną, nie byłaby dyskryminowana, a dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest zakazana na mocy Tytułu VII:

Jakikolwiek dyskomfort, brak akceptacji lub decyzja o pracy oparta na fakcie, że skarżący – kobieta lub mężczyzna – ubiera się inaczej, mówi inaczej lub umawia się z partnerem tej samej płci lub bierze z nim ślub, jest reakcją czysto opartą na płci. Oznacza to, że podlega ona zakazowi dyskryminacji ze względu na płeć zawartemu w Tytule VII, jeśli wpływa na zatrudnienie w jeden z określonych sposobów.

Stwierdzając, że Hively spotkał się z podobną dyskryminacją jak „kobiety, które zostały odrzucone do pracy w tradycyjnie męskich miejscach pracy, takich jak straż pożarna, budownictwo i policja”, sąd orzekł, że geje i lesbijki mogą wnosić roszczenia z tytułu Title VII oparte na dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Sprawa Hively’ego będzie się toczyć o to, czy brak awansu wynikał z faktu bycia lesbijką. W międzyczasie szersza kwestia pozostaje sporna – przy braku porozumienia między sądami okręgowymi w sprawie tytułu VII, Sąd Najwyższy może być zmuszony do zajęcia stanowiska raczej wcześniej niż później.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *