Czy Twoja firma powinna mieć żłobek na miejscu?

Firmy małe i duże są zawsze zaangażowane w walkę o przyciągnięcie największych talentów. Podczas gdy ubezpieczenie zdrowotne, stoły do piłkarzyków i fantazyjne automatyczne ekspresy do kawy mogą zadowolić niektórych pracowników przez pewien czas, aby przyciągnąć i zatrzymać największe talenty, oferowanie dodatkowych świadczeń dodatkowych jest często kluczem do sukcesu.

Dla pracodawców poszukujących bardziej dojrzałych pracowników, jednym z najbardziej lukratywnych świadczeń dodatkowych jest subsydiowana, a nawet dostępna na miejscu, opieka dzienna. Pomimo tego, jak bardzo pracujący rodzice lubią opiekę na miejscu, istnieje kilka istotnych wad zapewniania tej usługi pracownikom, poza wysokimi kosztami. Na szczęście, istnieją alternatywy, które małe firmy mogą dążyć do powiększenia marchewki na końcu kija rodzica-pracownika.

Odpowiedzialność Odpowiedzialność Odpowiedzialność Odpowiedzialność

Mówiąc najprościej, dzieci to odpowiedzialność. Zranią się, prawdopodobnie dlatego, że zrobią coś w stylu dziecka, a wtedy Twoja firma będzie odpowiedzialna. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy można kupić ubezpieczenie, nie ma nic innego, co można zrobić oprócz weryfikacji i monitorowania pracowników opieki dziennej starannie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności jest mało prawdopodobne, aby być egzekwowane przez dostawców opieki dziennej, które Twoja firma będzie musiała stać się w celu świadczenia usług opieki dziennej na miejscu. Oprócz ubezpieczenia, zatrudniania, monitorowania i prawnych kosztów regulacyjnych, nie będzie prawdopodobnie wymóg prawny dotyczący liczby pracowników opieki dziennej wymagane w zależności od wielkości zapisu, co może napędzać koszty znacznie.

Dramat w opiece dziennej

Jeśli jest więcej niż jedno dziecko w przedszkolu, istnieje potencjał do dramatu opieki, które mogą mieć wszelkiego rodzaju niezamierzone konsekwencje. Po tym wszystkim, dzieci są dzieci pracowników, a jeśli jest konflikt między dziećmi, może to spowodować problemy z wydajnością dla zaangażowanych pracowników rodziców, a nawet innych pracowników. Dodatkowo, rodzic może mieć problem ze sposobem prowadzenia opieki dziennej, a jeśli jest ona prowadzona przez pracodawcę, może to prowadzić do zniszczenia relacji pracownik-pracodawca.

Alternatywy w miejscu pracy i poza nim

Pomimo ryzyka i kosztów, pracownicy posiadający dzieci bardzo cenią sobie świadczenia, które mają na celu ułatwienie im życia rodzinnego. Świadczenia związane z opieką nad dziećmi, choć kosztowne, mogą stanowić zachętę dla długoletnich pracowników do pozostania lojalnymi, nawet w przypadku osób o bardzo poszukiwanych kwalifikacjach.

Alternatywą dla utworzenia własnej placówki opieki dziennej jest dofinansowanie kosztów pobliskiej placówki opieki dziennej dla pracowników. Lub, można wydzierżawić przestrzeń do nowego centrum opieki dziennej do działania na miejscu w, lub w sąsiedztwie, biura lub firmy (z warunkami najmu, które zapewniają swoim pracownikom pierwszeństwo).

Jeśli żadna z tych opcji nie jest realna, po prostu stworzenie formalnego lub nieformalnego partnerstwa z lokalną opieką dzienną może zapewnić wzajemnie korzystne porozumienie dla pracowników, firmy i lokalnej opieki dziennej. Ponadto, współpraca z sąsiednimi firmami, które chcą zapewnić takie same korzyści, może pomóc obniżyć koszty dla wszystkich zainteresowanych. Kluczem jest zapewnienie, że każda opcja będzie rzeczywiście korzyści dla pracowników, a jednocześnie nie jest zbyt kosztowne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *