Jak pomóc dziecku poradzić sobie z rozwodem

Jak można pomóc dzieciom w radzeniu sobie z rozwodem lub separacją?

Istnieje wiele czynników, które decydują o długoterminowych skutkach rozwodu dla dzieci. Jakość relacji między członkami rodziny ma znaczący wpływ na to, czy te długoterminowe skutki są szkodliwe, czy nie.

Wiemy, że kiedy skupiamy się na tworzeniu i utrzymywaniu środowiska o niskim poziomie konfliktów, dzieci mają największe szanse wyrosnąć na zdrowych, dobrze rozwijających się dorosłych. Rozważ wydrukowanie poniższej listy i przyklejenie jej na wewnętrznej stronie lustra w łazience. Bill of Rights for Children Whose Parents are Separated or Divorced” powstał dzięki pracy Jill Greenstein, psychologa w Putnam Valley Elementary School niedaleko Nowego Jorku w 1997 roku. Greenstein zaangażowała grupę uczniów, znanych jako „Banana Splits”, aby wymyślić porady dla rodziców i dzieci przechodzących przez rozwód. Przeczytaj tę listę od czasu do czasu, aby przypomnieć sobie o wszystkich małych i dużych rzeczach, które trzeba zrobić, aby zapewnić dzieciom dobre samopoczucie.

Lista praw dla dzieci, których rodzice są w separacji lub rozwiedzeni (Bill Of Rights for Children Whose Parents are Separated or Divorced)

Prawo do tego, aby nie być proszonym o „wybór strony” między rodzicami.
Prawo do tego, by nie być informowanym o szczegółach gorzkich lub nieprzyjemnych procesów sądowych toczących się między ich rodzicami.
Prawo do tego, aby nie mówiono „złych rzeczy” o osobowości, charakterze lub zachowaniu drugiego rodzica.
Prawo do prywatności podczas rozmowy telefonicznej z którymkolwiek z rodziców.
Prawo do nie bycia przesłuchiwanym przez jednego z rodziców po wizycie u drugiego rodzica.
Prawo do tego, aby nie być proszonym o bycie posłańcem od jednego rodzica do drugiego.
Prawo do nie bycia proszonym przez jednego z rodziców o mówienie drugiemu rodzicowi nieprawdy.
Prawo do tego, by nie być wykorzystywanym jako powiernik w procesie sądowym między rodzicami.
Prawo do wyrażania uczuć, jakiekolwiek by one nie były.
Prawo do wyboru nie wyrażania pewnych uczuć.
Prawo do ochrony przed wojną rodzicielską.
Prawo do tego, by nie czuć się winnym za to, że kocha się oboje rodziców.
Bez względu na to, czy rozważasz rozwód, czy już poruszasz się po tym zagmatwanym doświadczeniu, jedną z rzeczy, którą widzimy, że robi znaczącą różnicę dla kobiet, jest świadomy wybór, aby nie robić rozwodu samemu. Od 2012 r. mądre kobiety z całego świata wybrały SAS dla Kobiet jako partnera w emocjonalnym, finansowym i często skomplikowanym doświadczeniu, jakim jest rozwód.
„Udany rozwód wymaga inteligentnych kroków, podejmowanych jeden po drugim.” ~ Liza Caldwell, współzałożycielka SAS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *