Naruszenie zakazu zbliżania się podczas sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Naruszenie zakazu zbliżania się podczas sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Rozwód, separacja, lub walka o opiekę nad dzieckiem może powodować napięcia i emocje, aby uruchomić wysoki. W niektórych przypadkach, te emocje mają potencjał, aby stworzyć niebezpieczną sytuację. Kiedy jeden z małżonków lub rodziców czuje się zagrożony, może poprosić sąd o wydanie zakazu zbliżania się. Zakaz zbliżania się może być tymczasowy lub stały, a jego celem jest ochrona jednej osoby przed uzasadnioną groźbą wyrządzenia jej krzywdy.

Kiedy sąd wydaje zakaz zbliżania się, chroniona strona przedstawia wystarczające zeznania i/lub dowody, aby przekonać sąd, że nakaz ochrony jest konieczny. Naruszenie zasad i warunków ważnego zakazu zbliżania się jest przestępstwem.

Co to znaczy naruszyć zakaz zbliżania się?

Większość stanów posiada wytyczne, które zasadniczo mówią, że przestępstwem jest umyślne naruszenie zakazu zbliżania się, o którym wiedziałeś. W stanie Illinois, możesz zostać oskarżony o przestępstwo naruszenia zakazu zbliżania się, zgodnie z kodeksem 720 ILCS 5/12-3.4, jeśli „popełnisz czyn, który został zakazany przez sąd lub nie wykonasz czynu, który został nakazany przez sąd jako środek zaradczy w nakazie ochrony”, kiedy „zostałeś powiadomiony o treści nakazu lub faktyczną wiedzę o treści nakazu”. Tak więc, w Illinois, możesz zostać oskarżony o przestępstwo naruszenia zakazu zbliżania się, jeśli:

Robisz coś, co jest zabronione przez zakaz zbliżania się; lub
Nie zrobisz czegoś, co jest wymagane przez zakaz zbliżania się; oraz
posiadasz rzeczywistą wiedzę o treści lub osobiście doręczono Ci kopię zakazu zbliżania się.
Co to znaczy posiadać wiedzę o zakazie zbliżania się?

Ogólnie rzecz biorąc, wymagany poziom wiedzy można uzyskać na dwa sposoby.

Po pierwsze, będziesz uważany za osobę posiadającą wymagany poziom wiedzy, jeżeli byłeś obecny podczas postępowania, w którym nakaz ochrony został wydany przeciwko tobie. Jeśli była Pani obecna na rozprawie, sędzia będzie miał okazję poinformować Panią, że nakaz obowiązuje i czego Pani konkretnie zabrania i/lub do czego jest zobowiązana.

Po drugie, uznaje się, że posiada Pani wymagany poziom wiedzy, jeśli osobiście doręczono Pani kopię zakazu zbliżania się. Doręczenie może być dokonane za pośrednictwem poczty pierwszej klasy i/lub osobiście przez funkcjonariusza organów ścigania lub innego dopuszczalnego usługodawcę. Gdy doręczenie zostanie zakończone, zostaniesz uznany za osobę posiadającą wiedzę wymaganą do naruszenia prawa.

Co się stanie, jeśli naruszysz zakaz zbliżania się?

Naruszenie zakazu zbliżania się jest zazwyczaj oskarżane jako wykroczenie klasy A. Wyrok skazujący za naruszenie wykroczenia może być ukarany karą do 12 miesięcy więzienia i/lub grzywną w wysokości do $2,500. Naruszenia zakazów zbliżania się są bardzo poważne i sędziowie są często przekonywani do nałożenia obowiązkowego wyroku minimalnego.

W niektórych przypadkach, naruszanie zakazu zbliżania się może być oskarżone jako przestępstwo klasy 4. Wyrok skazujący za naruszenie prawa może zostać ukarany karą od jednego do trzech lat więzienia i/lub grzywną w wysokości do $25,000. Jeśli wielokrotnie naruszysz warunki zakazu zbliżania się, prawdopodobnie będziesz musiał stawić czoła poważniejszym zarzutom karnym. Dodatkowo, możesz zostać oskarżony o obrazę sądu za naruszenie zakazu zbliżania się.

Tylko dlatego, że jesteś oskarżony o naruszenie zakazu zbliżania się, nie oznacza, że automatycznie zostaniesz oskarżony lub skazany za przestępstwo. Istnieje wiele sytuacji, w których naruszenie będzie przypadkowe lub nieumyślne. Jeśli tak jest, powinieneś podjąć natychmiastowe kroki, aby naprawić naruszenie i przestrzegać warunków nakazu ochrony. Na przykład, jeśli zakaz zbliżania się do swojego byłego na odległość mniejszą niż 500 stóp, a Ty akurat idziesz do sklepu w tym samym czasie, masz obowiązek naprawić sytuację.

W tym przypadku może to wymagać opuszczenia sklepu i powrotu, gdy Twojego byłego już tam nie będzie. Istnieją również sytuacje, w których możesz zostać fałszywie oskarżony o naruszenie zakazu zbliżania się. Doświadczony adwokat obrony karnej może pomóc bronić Cię przed tymi bezpodstawnymi zarzutami.

Jeśli zostałeś oskarżony o naruszenie zakazu zbliżania się podczas postępowania z zakresu prawa rodzinnego, ważne jest, aby zatrudnić adwokata, który będzie bronił Cię przed ewentualnymi zarzutami karnymi. Skazanie za naruszenie zakazu zbliżania się może skutkować karą pozbawienia wolności, grzywnami i negatywnymi wynikami w cywilnej sprawie z zakresu prawa rodzinnego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *