Jak zachować rozdzielność majątkową?

Jak zachować oddzielną własność oddzielnie

Zgodnie z kalifornijskim prawem własności wspólnoty, wszystkie nieruchomości, które należą do wspólnoty małżeńskiej muszą być podzielone równo po separacji lub rozwodu. Community property jest uważana za własność nabytą przez jednego z małżonków w trakcie małżeństwa, ale przed separacją, i z zasobów wspólnoty.

Przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa są uznawane za majątek odrębny. Przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa mogą nadal stanowić majątek odrębny, jeśli zostały nabyte w drodze darowizny lub spadku.

Małżonek może zrobić ze swoim majątkiem odrębnym co zechce, w tym przenieść go na inną osobę, drugiego małżonka lub uczynić go własnością wspólnoty małżeńskiej poprzez transmutację.

Utrzymanie oddzielnego majątku od majątku wspólnego od początku małżeństwa jest najlepszym sposobem na zapewnienie, że majątek ten nie zostanie podzielony z majątkiem wspólnym podczas rozwodu. Najlepszym sposobem na to jest nie transmutować go w jakikolwiek sposób. Nie należy podejmować działań w celu dołączenia nazwiska współmałżonka do własności nieruchomości, takich jak dodanie go do aktu notarialnego domu lub tytułu własności samochodu. Jeśli majątek odrębny jest w formie gotówki, przechowuj go na osobnym koncie, wyłącznie na swoje nazwisko. Podobnie, używając go do udziału w wydatkach wspólnoty może skomplikować podział majątku w dół drogi.

Ważne jest również, aby prowadzić doskonałe rejestry od daty zawarcia małżeństwa w celu udokumentowania, co było oddzielną własnością przed zawarciem małżeństwa. Jeśli majątek odrębny jest domem lub czymś na kredyt i jest spłacany z funduszy wspólnoty w trakcie małżeństwa, wspólnota będzie miała udział we własności tego majątku w momencie separacji. Jest to tak zwana własność mieszana lub mieszana. Doświadczony adwokat prawa rodzinnego może pomóc dokładnie obliczyć, ile procent wspólnoty małżeńskiej ma udział w nieruchomości, a jaka część pozostaje twoją oddzielną własnością. Warunki hipoteczne i kredytowe mogą to utrudnić, więc warto skonsultować się z adwokatem prawa rodzinnego z doświadczeniem w skomplikowanym podziale majątku, aby sobie z tym poradzić.

Po dacie separacji, wszystkie nabyte nieruchomości są oddzielną własnością. W Kalifornii, data separacji w tym przypadku może być albo separacji prawnej lub po prostu data zdecydował się na rozwód i / lub wyprowadził się. Zachowaj dobry zapis tego też. W sumie, doskonałe prowadzenie dokumentacji i staranne zarządzanie oddzielnej własności może pomóc chronić swoje aktywa w czasie rozwodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *